ESA BIC Finlands verksamhetsinkubatorer utvidgas till hela västkusten i Finland, från Åbo upp till Vasa samt till Tammerfors

Published

– ESA BIC Finland drivs av Aalto-universitetets Aalto Startup Center, West Coast Hub drivs av Vasa universitet och Tammerfors inkubatorverksamhet koordineras av Business Tampere.

En internationell affärsaccelerator fokuserad på rymdteknik gör det möjligt för företagstillväxt att stödja tillväxten av nystartade rymdteknologiska företag. Affärsacceleratorn har haft anmärkningsvärda startup-alumner, som Solar Foods, Aurora Propulsion Technologies och AddComposites.

ESA BIC Finland har tecknat ett samarbetsavtal med Vasa universitet och Business Tampere. ESA BIC Finlands huvudkontor finns vid Aalto Startup Center i Otnäs, Esbo. Expansionen av ESA BIC Finland till hela västra Finland och det affärsekonomiska området i Tammerfors är ett viktigt steg i kommersialiseringen av finska rymdrelaterade affärsidéer och för att stödja verksamheten inom nystartade företag. Start-ups som valts ut till ESA BIC Finland programmet kan få upp till 85 000 euro i stöd under tiden de är med i inkubatorverksamheten.

– ESA BIC Finlands krävande och höga utvärdering av startupföretag säkerställer kvaliteten på de företag som valts ut till inkubatorprogrammet. Utvärderingen kommer att göras för första gången i Vasa vid West Coat Hub på onsdag denna vecka under ledning av ESA i samarbete med ESA BIC Finland, säger Marika Paakkala, chef för Aalto Startup Center.

Aalto Startup Center erbjuder omfattande och högkvalitativt stöd för tillväxten av ESA BIC Finlands start-ups genom individuell coachning och gruppcoaching samt nätverksevenemang. Aalto Startup Center har våren 2023 utsetts som en av de tre bästa universitetsbaserade företagsinkubatorerna i världen.

– För sjätte året har ESA BIC Finlands verksamhet skötts från Aalto Startup Center. Betydande innovativa rymdteknikföretag har vuxit fram via oss, tillägger Paakkala.

Vasa universitet genomför ESA BIC-inkubatorprogrammet i Västra Finland. Vasa universitets och Turku Business Regions kontor utgör tillsammans västkustens centrum för ESA BIC Finland.

– Tillsammans kan vi erbjuda ESA BIC Finlands inkubatortjänster till de västligaste regionerna i Finland, från Egentliga Finland till Österbottens landskap, gläds professor Heidi Kuusniemi åt, som är chef för forskningsplattformen som leder rymdekonomiprojekt vid Vasa universitet.

Kuusniemi hoppas att företag som siktar på en ny rymdekonomi ska hitta sin plats inom Europeiska rymdorganisationens inkubatorverksamhet, eftersom de förutom finansiering kommer att kunna utöka sitt partnernätverk och få direkta kopplingar till ESA:s forskningsinfrastruktur och -program. Dessa kontakter har varit mycket användbara för många ESA BIC-alumner.

ESA BIC Finlands affärsaccelerator stärker Vasa universitets och hela regionens innovations- och entreprenörskapsverksamhet. Tillsammans med universitetets starka tekniska och affärsmässiga kunnande skapar det nya möjligheter för startupföretag inriktade på rymdaffärer.

– Inkubatorn ESA BIC Finland utnyttjar och utvecklar Vasa universitets nuvarande former av stöd för innovation, entreprenörskap och kommersialisering, säger Philipp Holtkamp, ​​specialexpert på innovation vid Vasa universitet.

Tammerfors ESA BIC Finlands kontor ligger i hjärtat av Tammerfors i startuphuset Platform 6.
– Vi är verkligen glada över att Tammerforsregionen har anslutit sig till Europeiska rymdorganisationens acceleratorprogram. Vi kan nu mer effektivt hjälpa företagen i regionen i ansökningsprocessen och därmed hjälpa dem att bli antagna till programmet, säger Business Tammerfors kundansvarig Tapio Siik.

Åbos verksamhet samordnas av Turku Science Park Oy. – Vi är glada över att fortsätta den verksamhet som redan har börjat bra i Åbo med att välkomna med nya städer. Rymdverksamheten är ett växande område, vars intresse har vuxit kontinuerligt och som i huvudsak hänger samman med Åboregionens styrkor, såsom expertis inom smart marin teknologi, säger Timo Huttunen, kundansvarig för Turku Science Park Oy.

– Under ESA BIC Finlands inkubatorprogram fick vi betydande stöd för vårt företags rymdapplikation i dess inledande fas. Utan denna tillväxtplattform och nätverk som tillhandahålls av ESA BIC Finland hade vi inte kunnat avancera inom ämnesområdet, eftersom vi var utanför det etablerade rymdklustret. Jag är mycket glad att höra att ESA BIC Finlands verksamhet expanderar och växer i så stor utsträckning, bekräftar Solar Foods vd Pasi Vainikka.

Huvudkontoret för ESA BIC Finland (European Space Agency ESA:s företagsinkubator) ligger i Aalto Startup Center i Otnäs, Esbo. Under mer än fem års verksamhet i Finland har Aalto Startup Centers affärsaccelerator ESA BIC Finland skapat betydande och innovativa rymdteknikföretag, som Solar Foods, Aurora Propulsion Technologies och AddComposites. Europeiska rymdorganisationen har inkubatorverksamhet i mer än 20 länder. Verksamheten i Finland kommer att expandera från Otnäs i Esbo till Tammerfors och Vasa år 2023.

Läs mer (ESA BIC Finland):
https://esabic.fi/ , LinkedIn

Aalto Startup Center är en hybrid affärsaccelerator för upp till tre år gamla företag med speciellt focus på teknikstart-up företag. Acceleratorn utnyttjar den tvärvetenskapliga expertis inom design, affärer och teknik som Aalto-universitetet erbjuder, samt universitetets expertis och nätverk. Det finns företag från både Aalto och utanför det, och acceleratorn skapar också affärer från forskningsbaserade projekt. För närvarande har Aalto Startup Center mer än 50 företag, som består av två egna program (Business Generator och R2B pre-business incubator program) och tre partnerprogram (ESA BIC Finland, Urban Tech Helsinki incubator och Aalto Digital Creatives). Aalto Startup Centers lokaler finns i Otnäs, Esbo. From Ideas to Impact ® – Tillsammans skapar vi inverkan från idéer.

Läs mer Aalto Startup Center.

Ytterligare information:
Aalto-yliopisto, Aalto Startup Center
Marika Paakkala
Head of Aalto Startup Center, ESA BIC Finland
marika.paakkala@aalto.fi
+358 40 8292 286

Intervju- och bildförfrågningar:

Milla Kalliokoski
Head of Marketing and Communications,
Aalto Startup Center, ESA BIC Finland
milla.kalliokoski@aalto.fi
+358 50 440 6428

Vasa universitet

ESA BIC Finland Vaasa site

Heidi Kuusniemi, professor och chef för forskningsplattformen Digital Economy vid Vasa universitet, heidi.kuusniemi@uwasa.fi , tel. 029 449 8504

Philipp Holtkamp, specialexpert i innovation, Vasa universitet

philipp.holtkamp@uwasa.fi , tel. 029 449 8585

Vasa universitet är en internationell forskargemenskap med 5 500 personer som utbildar ansvariga chefer och experter för framtidens uppgifter. Vi främjar konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling inom näringsliv, teknik och samhälle. Under de senaste åren har universitetets tvärvetenskapliga rymdrelaterade kompetens vuxit med nationella och internationella samarbetsprojekt.

ESA BIC Finlands Vasakontor och Vasa universitets forskningssidor för rymdekonomi: http://sites.uwasa.fi/vaasaspaceavenue/  

Business Tampere, Tampere site

Tapio Siik, kundansvarig, tel. +358 40 568 1483

Business Tammerfors är ett affärs- och utvecklingsföretag i Tammerfors, vars uppdrag är att främja investeringar och skapa den bästa miljön för affärsverksamhet. Företagets verksamhet styrs av Tammerfors stadsregions ekonomiska strategi. Vi bygger en ny Tammerforsregion. Tillsammans.

Åbo universitet, Turku site

Timo Huttunen, kundansvarig, tel. +358 40 719 2335

Turku Science Park Oy är en gemensam främjare av näringslivet i Åbo och de tio miljökommunerna. Vårt mål är att främja näringslivets verksamhetsvillkor i Åboregionen, universitetssamarbetet och företagens konkurrenskraft. Oavsett bransch hjälper och råder vi alla i att starta företag och i affärsutveckling, tillväxt och internationalisering.